Tájékoztatás egyéb szakmai feladatokról


A Magyar Turisztikai Ügynökség további turizmus szakmai feladatai közé tartozik a turisztikai termékfejlesztés során a területi és termékspecifikus szakmai igények összefogása és ezek Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030- Turizmus 2.0 stratégiával történő összhangjának vizsgálata, közreműködés a termékspecifikus támogatási konstrukciók forrásfelkutatásában, a szakmai és támogatási rendszer előkészítésében a Koordinációs igazgatósággal együttműködve, valamint a támogatási konstrukciók közigazgatási egyeztetésében.

hazai és uniós források turisztikai termékspecifikus programjainak kidolgozásában és megvalósításában való részvétel, továbbá a termékspecifikus operatív programok forrásaiból és a hazai forrásból eredő, fejlesztéssel kapcsolatos konzorciumi partnerséggel járó feladatokban turizmus szakmai közreműködés.

A Társaság szakmai céljai szempontjából lényeges országos jelentőségű projektek szakmai megvalósításában való részvétel, a hazai vagy az uniós forrásból megvalósuló a turisztikai térségek vagy attrakciók megközelíthetőségét, bejárhatóságát javító közlekedési infrastrukturális és szolgáltatás-fejlesztési projektek szakmai előkészítésében való közreműködés.

A turizmus szakmát érintő jogszabály-tervezetek, fejlesztési javaslatok, szakmai koncepciók véleményezése, a szakterület tevékenységébe tartozó ágazati szabályozási javaslatokhoz szakmai támogatás nyújtása, valamint javaslattétel a szabályozások fejlesztésére, módosítására.

 

 

n