Értékesítési stratégia


A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság feladatköreihez tartozik a külpiacokon történő értékesítési tevékenység, a turizmusdiplomáciai és nemzetközi együttműködések koordinálása, a magyar szakmai partnerekkel való kapcsolattartás és üzlet generálás. Stratégiai cél a vendégéjszakák számának növelése, a külpiaci jelenlét megszilárdítása, fókuszban tartva az egészség-, bor és gasztroturizmust.

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság felépítése

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságon belül az elsődlegesen kiemelt küldőpiacokon nemzetközi piacszakértők, úgynevezett országspecialisták dolgoznak azon, hogy az adott országból érkező turisták számát maximalizálják. Külön csapat fókuszál a regionális együttműködések értékesítési feladataira, akik elsősorban a V4 országok összefogásával megvalósuló projekteken dolgoznak. A nemzetközi kapcsolatokkal és turizmusdiplomáciával foglalkozó terület áll kapcsolatban a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, az ahhoz tartozó társszervezetekkel, így például a Balassi Intézetekkel és a turisztikai világszervezetekkel.

Értékesítési eszközök

Az országspecialisták számos olyan értékesítési technikát alkalmaznak, amelyekkel hatékonyan tudják növelni a beutazó turisták számát. Ezek közül az egyik a roadshow, amelynek célja, hogy az adott küldőpiacon tevékenykedő szakmai partnereket az  szólítják meg egy rendezvény keretén belül: szakembereink a roadshow egyes állomásain (workshopjain) desztinációs prezentációkat tartanak, és a résztvevő szakmai partnerek segítségével one-on-one megbeszéléseket is szerveznek.  A klasszikus kiállításokon és vásárokon történő részvétel mellett tanulmányutak szervezése az egyik leghatékonyabb marketingeszköz, mivel így a média és turisztikai partnerek, valamint a hazánkba látogató küldöttségek, befektetői csoportok és delegációk közvetlenül tapasztalhatják meg az egyes kínálati elemek által nyújtott élményt. Jellemzőek a hazai és külföldi partnerekkel közösen megvalósuló, többnyire 50-50%-os anyagi kötelezettségvállalással járó marketing akciók is, amikor azonos céllal, adott desztináció promotálására több marketing aktivitásból álló kampány indul. Ilyen  például, mikor egy banner kampányt hírlevelekkel erősítünk meg, amelyet tanulmányutak és közös prezentációk tesznek teljessé. Mindezek mellett az országspecialisták folyamatos személyes kapcsolatban vannak a partnerekkel, miközben itthoni tartózkodásuk alatt webinárokat tartanak és és hírleveleket küldenek ki. Fontos eleme az értékesítési tevékenységnek az ún. sales-call, értékesítési találkozó, amely lehetőséget ad arra, hogy a magyar partnereket teljesen új külpiaci partnerrel ismertessük meg.

A küldőpiacok

A kereskedelmi szálláshelyek külföldi vendégéjszakáinak 2019-es összesített adatai alapján Németország foglalja el az első helyet a küldőpiacok közül, őt követi az Egyesült Királyság, Csehország, az Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Lengyelország, Oroszország, Olaszország, Románia, Izrael, Szlovákia, Spanyolország, Franciaország és Kína. A fontos küldőpiacok közé tartoznak még a környező országok, így Ukrajna, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is. Természetesen a figyelem fókuszából nem maradnak ki a nagy potenciállal rendelkező piacok sem, így például az amerikai kontinensen Kanada és a latin-amerikai országok vagy az ázsiai régióból Dél-Korea, Szingapúr és Japán. Azokon a piacokon, amelyeken nem minden esetben tevékenykedik nemzetközi piacszakértő, a hazai szakmai partnerek számára stratégiai partnerségi programot szervez a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság, amely folyamatosan monitorozza a piaci-értékesítési folyamatokat, és dönt a különböző, további piaci jelenlétről is.

A hazai szakmát segítő MTÜ és MTSZA által alapított szakmai rendszerek

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Magyar Turisztikai Alapítvánnyal való együttműködésben 2018-ban indította el Kiemelt Partner programját, melyben több kategóriát határozott meg. Az évente megújítandó rendszer egyre népszerűbbé vált, ezért az MTÜ 2020-2022 éves időtartamra is meghirdette. A Kiemelt Partner programhoz szorosan tartozik a Study Tour Pályázati Alap, amely további értékesítési lehetőséget kínál a partnereknek.

Nemzetközi és regionális együttműködések

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság feladata, hogy képviselje a Magyar Turisztikai Ügynökséget a turisztikai szervezetekben és szövetségekben.Ezen szervezetek közül a legjelentősebbek: Turisztikai Világszervezet (UNWTO), Európai Turisztikai Bizottság (ETC), Európai Bizottság Turisztikai Tanácsadó Testülete (EU TAC), OECD Turisztikai Bizottsága, Világ Utazási és Idegenforgalmi Tanács (WTTC). A regionális szervezetek közül kiemelendő a Visegrádi Négyek (V4) turisztikai együttműködés, a Duna Kompetenciaközpont (DCC) és a Császárok és Királyok útja (K und K)

Turizmusdiplomáciai feladatok, minisztériumi kapcsolattartás

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság klasszikus feladata  a delegációk fogadása, a reprezentációs feladatok ellátása, nagykövetek és attasék turisztikai felkészítése, valamint a nagykövetségek turisztikai relevanciájú eseményeinek támogatása. A turizmusdiplomáciai terület tartja a kapcsolatot a Külgazdasági- és Külügyminisztériummal, a Miniszterelnöki Kabinetirodával, a Miniszterelnökséggel (EU-ügyek), a Pénzügyminisztériummal és az EMMI-vel

Jövőbeni stratégiai célok

A legfontosabb célkitűzésünk az átfogó, kellőképpen rugalmasan alkalmazkodó értékesítési stratégia megalkotása a folyamatos változásban lévő turisztikai piacon. Fontos, hogy segítséget nyújtsunk új üzletek megkötésében, hogy felkutassuk az új keresleti és kínálati szegmenseket, de kiemelt figyelmet fordítunk az alternatív értékesítési csatornák azonosítása mellett a termékfejlesztésre, az ajánlott útvonalak kidolgozására is.

n