GINOP-1.3.5-15-2015-00001


 Turisztikai Innovációs Marketing Együttműködési Alapprogram (TIMEA)

 

Fő kedvezményezett: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Projekt összköltsége: 9.814.758.538 Ft
Támogatás összege: 8.341.229.125 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Önerő (nem elszámolható hozzájárulás): 1.473.529.413 Ft
Konzorciumi tagok: Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (jogelődje a Magyar Turizmus Zrt.) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozata alapján a GINOP keretében kiemelt projekt felelőseként nevesítésre került. A fenti projekt az 1. prioritásban a GINOP-1.3.5-15 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program elnevezéssel 8,34 Md Ft keretösszeggel szerepel. A projektre vonatkozó pályázati felhívás 2015. május 29-én meghirdetésre került, szeptember 30-ai beadási határidővel. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (jogelődje a Magyar Turizmus Zrt.) a pályázati projektet összeállította, és szeptember 24-én benyújtotta.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (jogelődje a Magyar Turizmus Zrt.) által koordinált, a GINOP 1.3.5-15 program keretében megvalósuló Turisztikai Innovációs Marketing Együttműködési Alapprogram (TIMEA) fő célja Magyarország turisztikai kínálatának népszerűsítése, és a turizmus területén működő vállalkozások piacra jutásának elősegítése. A projekt várható eredménye új piacok elérése és a területi koncentráció oldása, továbbá a vállalkozások szemléletformálása, a szolgáltatások minőségének emelésével, és ennek következtében a magyarországi vendégforgalom, illetve az abból származó bevételek növekedése, a turisztikai szezon meghosszabbítása.

A projekt tartalmi elemei 85%-ban nemzetközi és 15%-ban belföldi marketingtevékenységet foglalnak magukban. A marketingtevékenység megalapozása szakmai kutatásokkal történt. A nemzetközi marketingtevékenység három szintű kommunikációs keretrendszerben valósult meg, melynek alapját az országmárka ismertségének növelését célzó imázskampány adta. A kommunikációs keretrendszer második szintjén az országspecifikus termékkampányok szerepelnek. A magyarországi stratégiai turisztikai termékek (mint egészségturizmus, kulturális turizmus, aktív turizmus, MICE) innovatív eszközökkel történő bemutatása mellett kiemelt szerepet kap a három niche termék (orvosi turizmus, szenior turizmus, akadálymentes turizmus) fejlesztése és népszerűsítése, bevonva a releváns turisztikai régiókat.

A projekt tartalmi elemei 85%-ban nemzetközi és 15%-ban belföldi marketingtevékenységet foglalnak magukban. A marketingtevékenység megalapozása szakmai kutatásokkal történik. A nemzetközi marketingtevékenység három szintű kommunikációs keretrendszerben valósul meg, melynek alapját az országmárka ismertségének növelését célzó imázskampány adja. A kommunikációs keretrendszer második szintjén az országspecifikus termékkampányok szerepelnek. A magyarországi stratégiai turisztikai termékek (mint egészségturizmus, kulturális turizmus, aktív turizmus, MICE) innovatív eszközökkel történő bemutatása mellett kiemelt szerepet kap a három niche termék (orvosi turizmus, szenior turizmus, akadálymentes turizmus) fejlesztése és népszerűsítése, bevonva a releváns turisztikai régiókat. A külföldi kommunikáció vonatkozásában a támogatási kérelemben 10 kiemelt célpiac került meghatározásra: Ausztria, Egyesült Államok (USA), Egyesült Királyság (UK), Franciaország, Hollandia, Kanada, Kína, Lengyelország, Németország, Románia. A megvalósítás során az Ügynökség a meghatározott marketing célok elérésének érdekében további 5 országgal bővítette.

A kijelölt országcsoportokban döntően lakossági kommunikáció valósult meg, több médiaplatformon. A fenti kampányok a következő szinten kiegészülnek helyi akciókkal, Magyarország turisztikai kínálatát innovatív módon bemutató szakmai rendezvényekkel, prezentációkkal, workshopokkal, melyek a magyar turisztikai vállalkozások számára biztosították a nemzetközi bemutatkozás lehetőségét és szolgáltatásaik piacra jutásának elősegítését.

A belföldi piaci beavatkozások fókuszában a meghatározott három réteg (niche) termék áll, erre vonatkozóan kutatások zajlottak, illetve minőségbiztosítás erősítése érdekében a kapcsolódó védjegyrendszerek vizsgálata és fejlesztése volt a cél. Emellett a hazai turisztikai vállalkozások számára szemléletformáló, fejlesztő, tudásmegosztó tevékenység valósult meg, a megyei szinten szervezett Turizmus Akadémia rendezvényeinek (https://timearendezveny.turizmusakademia.hu) keretében, valamint a szemléletformálást támogató gemifikált e-learning rendszer kerül kialakításra. Az e-learning oldal (https://hozzaferheto.turizmusakademia.hu/) azért jött létre, hogy a hazai turisztikai szektorban működő kis- és középvállalkozások gazdasági versenyképességét a nemzetközi szinten is piacképes tudás megosztása révén növelje.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Statútumrendelet) 5. § (1) bekezdés 33. pontja alapján a Statútumrendelet 5. § (1) bekezdés 8., 15. és 24. pontjaiban felsorolt, valamint egyéb marketing- és kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatait az Ügynökség egy, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság útján látja el. Összhangban a Statútumrendelet 5. § (1) bekezdés 33. pontjával a Kormány a magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a turisztikai marketing- és kommunikációs feladatok ellátásáról szóló 1022/2018. (II. 6.) Korm. határozatban döntött a fent említett feladatokat közvetlenül ellátó gazdasági társaság megalapításáról és az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelöléséről. Ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2018. április 18-án kelt létesítő okirattal megalapította a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.-t, (továbbiakban: TMÜ) melynek tulajdonosi joggyakorlójaként az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 3. §-a szerint, a rendelet 3. mellékletének I. 6. pontja alapján 2018. június 26. napjától 2022. december 31. napjáig az Ügynökség került kijelölésre, így 2018. szeptember 1. napjától a TIMEA programhoz kapcsolódó kommunikációs feladatokat az Ügynökség konzorciumi formában, a TMÜ Zrt. bevonásával látja el.

A projekt során megvalósított tevékenységek:

- Országkép formálás, brand építés;
- Nemzetközi kommunikációs tevékenység megvalósítása;
- Új célcsoportok elérése;
- Új termékek fejlesztése, népszerűsítése;
- A hagyományos célpiacok mellett új, feltörekvő piacok bevonása;
- Turisztikai szolgáltatások színvonalának emeléséhez való hozzájárulás, védjegy rendszerek továbbfejlesztése;
- Turisztikai szezon meghosszabbítása;
- Komplex termékek kialakításának ösztönzése;
- Szemléletformálás, látogatóbarát szemlélet elterjesztése;
- Magyarországi turisztikai szolgáltatók versenysemleges piacra vitele.

n