Portfólió


Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 3. §-a szerint, valamint a 3. melléklet I. pontja alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: „MTÜ”) gyakorolja a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 7 gazdasági társaság felett. Az MTÜ a Jogi és beszerzési igazgatóság útján látja el a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatokat.

Az MTÜ tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok:

 

 

 

n