Szabályozás


Az Ügynökség a turizmushoz és vendéglátáshoz kapcsolódó jogszabály előkészítési feladatokban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet alapján, mint javaslattevő és véleményező vesz részt, valamint közreműködik javaslattevőként a turizmust és vendéglátást érintő európai uniós jogharmonizációs feladatokban.

A Társaság feladat- és hatáskörére vonatkozó szabályok

Törvények:

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
https://njt.hu/jogszabaly/2007-106-00-00

2009. évi CXXII. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
https://njt.hu/jogszabaly/2009-122-00-00

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
https://njt.hu/jogszabaly/2011-112-00-00

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
https://njt.hu/jogszabaly/2011-195-00-00

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
https://njt.hu/jogszabaly/2011-196-00-00

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00

2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
https://njt.hu/jogszabaly/2016-156-00-00

2022. évi XLVII. törvény a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához kapcsolódó rendelkezésekről
https://njt.hu/jogszabaly/2022-47-00-00

Kormányrendeletek:

490/2022. (XII. 1.) Korm. rendelete a 2025. évi Oszakai Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről
https://njt.hu/jogszabaly/2022-490-20-22

429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet a turisztikai térségek meghatározásáról
https://njt.hu/jogszabaly/2020-429-20-22

277/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet az augusztus 20-ai hivatalos állami ünnep megtartásával kapcsolatos rendelkezésekről és szervezőjének kijelöléséről
https://njt.hu/jogszabaly/2020-277-20-22

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról
https://njt.hu/jogszabaly/2019-235-20-22

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról
https://njt.hu/jogszabaly/2017-61-20-22

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
https://njt.hu/jogszabaly/2011-368-20-22

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
https://njt.hu/jogszabaly/2009-239-20-22h

GFM rendelet:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
https://njt.hu/jogszabaly/2022-1-20-8P

MK rendelet:

2/2023. (II. 3.) MK rendelet a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által adományozható elismerésekről.

Kormányhatározatok:

1348/2021. (VI. 3.) Korm. határozat a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálatáról

1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat az egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről

1075/2019. (II. 28.) Korm. határozat a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1013/2019. (I. 25.) Korm. határozat a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével és fejlesztésével kapcsolatos állami szerepvállalásról

1416/2018. (IX. 7.) Korm. határozat a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések finanszírozásához szükséges kormányzati intézkedésekről

1419/2018. (IX. 7.) Korm. határozat az egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

1747/2017. (X. 18.) Korm. határozat a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról

1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről

1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról

1390/2017. (VI. 27.) Korm. határozat a Balaton, a Sopron-Fertő, valamint a Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben tervezett turisztikai projektek megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

1255/2016. (VI. 6.) Korm. határozat a Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testületről

1156/2016. (III. 31.) Korm. határozat a turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről

n