Szálláshely-szolgáltatás


A Magyar Turisztikai Ügynökség szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggő feladatainak célja, hogy gondoskodjon a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030- Turizmus 2.0 stratégiában rögzített szakmai változások, fejlesztések sikeres megvalósításáról. Ügynökségünk feladata, hogy tisztességes, kiszámítható piaci feltételeket teremtsen a hatályos jogszabályok felülvizsgálata és átalakítása révén, jelentős mértékben fehérítse a turizmust. Kiemelt célunk, hogy a szálláshely-szolgáltatási programunk a turizmus szereplőinek munkájához biztosítsa a megfelelő szakmai koordinációt, partnerséget, edukációt.

A turizmust segítő szakmai változások, fejlesztések sikere mögött komoly jogszabályalkotó-, felülvizsgáló folyamatok zajlanak. A szálláshelyekkel kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekben a szakmai és állami érdekeket figyelembe véve állást foglalunk, javaslatokat teszünk. A hatályos jogszabályok korszerűsítésére törekszünk, egyúttal részt veszünk az előterjesztések közigazgatási egyeztetésében, véleményezésében.

Egyik legfontosabb küldetésünk a szálláshely-szolgáltatási tevékenység átláthatóvá tétele és terheinek a felülvizsgálata.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység jegyében komplex módon támogatjuk és felügyeljük a turisztikai célelőirányzatok terhére történő pályáztatási (Kisfaludy-szálláshelyfejlesztési konstrukció), döntéselőkészítési, szerződéskötési, beszámoltatási és elszámoltatási feladatokat.

A 2019-ben bevezetett Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgáltatási rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az országban található összes szálláshely forgalmi és statisztikai adata.

Az NTAK regisztráció eredményeképpen létrejövő adatbázis megtermeti a lehetőséget, hogy védjük és elősegítsük a legálisan és tisztességesen működő szolgáltatók és vállalkozások versenyhelyzetét és versenyképességét, hiszen az egységesség és az adatszolgáltatás együtt tudja biztosítani a transzparenciát ebben a szegmensben.

A szereplők versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen a szektor digitalizációja. 2019 szeptembere óta ingyenesen elérhető az ÉnVendégszobám szálláshely-kezelő szoftver, amelynek bevezetésével felgyorsítjuk a magánszálláshelyek digitális felzárkózását.

A belföldi és nemzetközi közvetítőkkel (OTA) folyamatos partneri együttműködéseken keresztül törekszünk arra, hogy a teljes szálláshely-szolgáltatói ágazat átlátható legyen és a vendégek is hiteles tájékoztatást kapjanak.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység jegyében komplex módon támogatjuk és felügyeljük a turisztikai célelőirányzatok terhére történő pályáztatási (Kisfaludy-szálláshelyfejlesztési konstrukció), döntéselőkészítési, szerződéskötési, beszámoltatási és elszámoltatási feladatokat.

A Kisfaludy-szálláshelyfejlesztési konstrukció célja, hogy elősegítse, hogy a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek.

A konstrukció a meglévő és üzemelő kereskedelmi szálláshelyek, szállodák és panziók kategórián belüli szolgáltatásfejlesztések, kapacitásbővítéssel járó beruházások, valamint új kereskedelmi szálláshelyek létrehozásának támogatását célozza.

Fontos, hogy a látogatókat jó minőségű szálláshelykínálat fogadja, a szállások profilja és az általuk nyújtott szolgáltatások pedig illeszkedjenek nemcsak a látogatók elvárásaihoz, hanem a desztináció élménykínálatának egészéhez, sajátos márkaprofiljához is.

A kereskedelmi szálláshely támogatási konstrukció további célja az adófizetési morál javítása, a szektorban dolgozó munkavállalók számának és bérszínvonalának növelése.

A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 2017-ben kezdődő, 2030-ig tartó futamideje alatt tervezetten közel harmincezer szoba újul meg. Az intézkedéssel közel ötezer új munkahelyet teremtünk, a felújított szálláshelyeken 20%-os árbevétel növekedés várható.

A szálláshelyeket támogatva javaslatokat fogalmazunk meg a szálláshelyeket érintő stratégiai dokumentumokra (koncepciókra, fejlesztési programokra).

A Kisfaludy-szálláshelyfejlesztési konstrukció célja, hogy elősegítse, hogy a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek. A konstrukciónak köszönhetően eddig több mint 60 ezer szoba újult meg.

Életre hívtuk az egységes szálláshely-minősítési rendszert. A korábbi, csak a szállodákra és a panziókra vonatkozó és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a kereskedelmi- és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltotta fel. Közreműködünk a Kormány által kijelölt szervezettel a rendszer működtetésében.

A szálláshelyminősítési rendszer célja, hogy a szabályozás és ellenőrzés átfogó módon alkalmazkodjon a piaci környezethez és társadalmi feltételekhez, valamint hozzájáruljon a minőségi szálláshely-szolgáltatási kínálat megteremtéséhez. A besorolás célja, hogy mindenhol megbízható minőséget kapjanak a vendégek, legyen az szálloda vagy éppen magánszálláshely. Az állam az egységes minősítési rendszer bevezetésével tisztességes, kiszámítható piaci feltételeket teremtett, amely hozzájárul az ágazat fehérítéséhez és biztosítja a megfelelő fogyasztóvédelmet.

Koordináljuk vagy segítünk működtetni a szálláshely-szolgáltatások minősítésére vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyek rendszerét (pl.: Panzió Tanúsító Védjegyrendszer), és felügyeljük a honos, de nemzetközi védjegyek transzparens alkalmazását (pl.: HotelStars Union szállodai minősítő rendszer).

A szálláshelyeket érintő hazai és nemzetközi marketingtevékenység szakmai tartalmát, fő üzeneteit előzetesen véleményezzük, továbbá javaslatokat fogalmazunk meg az aktivitások fókuszát illetően.

Szakmailag felügyeljük a gasztronómiai, rövid távú lakáskiadási, munkaerőpiaci, gyógyszállodák kínálatának elemzésével kapcsolatos kutatások lebonyolítását és az ebből keletkező tanulmányok eredményeinek felhasználását.

A fentiek hatékony megvalósítása érdekében a projektekkel összefüggésben kapcsolatot tartunk a szakmai szereplőkkel és a szolgáltatókkal, a szálláshelyek fejlesztésében érintett kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel, valamint a szakmai szövetségekkel, javaslatait képviselve a törvényalkotók felé.

n