Turisztikai jelzőtábla


Milyen típusú idegenforgalmi jelzőtáblák engedélyezésében vesz részt a Magyar Turisztikai Ügynökség?

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. kizárólag az alábbi, idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla kihelyezéséhez adja szakmai hozzájárulását, a műszaki paraméterek és a látványtervek elfogadása az adott útszakasz fenntartójának függvényében a Magyar Közút NZrt., illetve a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-Fejlesztő Zrt. hatáskörébe tartozik. A gyorsforgalmi utak többsége a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-Fejlesztő Zrt., az országos úthálózat egyéb útjai pedig jellemzően a Magyar Közút NZrt. kezelésében állnak a következő linken elérhető információk szerint: A térkép ide kattintva érhető el

Az MTÜ elsősorban azt vizsgálja, hogy a tábla kihelyezhető-e turisztikai relevancia szempontjából.

Milyen típusú idegenforgalmi jelzőtáblák engedélyeztetésével forduljak a Magyar Közúthoz?

Az alábbi táblatípusok engedélyeztetése kizárólag aközútkezelő. hatáskörébe tartozik, az engedélyezési folyamatban a Magyar Turisztikai Ügynökség nem vesz részt.

1. Idegenforgalmi útirányjelző táblák

2. Idegenforgalmi tájékoztató táblák

3. Helyjelölő táblák

4. Térképes gyűjtőtáblák

Amennyiben idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla kihelyezéséhez kéri az MTÜ szakmai hozzájárulását, kérjük a kérelem beküldése előtt olvassa végig az alábbi rövid tájékoztatót az engedélyezés folyamatára vonatkozó hasznos információkkal kapcsolatban.

Milyen előírások vonatkoznak az idegenforgalmi jelzőtáblákra?

A táblák elkészítésére és kihelyezésére vonatkozó előírásokat az Útügyi Műszaki Előírás ÚT 2-1.133 dokumentum tartalmazza.

Az interneten hol található meg a vonatkozó előírás?

A hatályban lévő Útügyi Műszaki Előírás a Magyar Közút Nzrt. honlapján, az alábbi linken érhető el:

Érvényben lévő műszaki előírások

Az idegenforgalmi jelzőtáblákra vonatkozó előírás nyilvántartási száma: e-UT 04.03.33

Melyek a legfontosabb tudnivalók az idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla tervezése és kihelyezése előtt?

Általános követelmények

A táblának meg kell felelnie az MSZ EN 12899-1 „Állandó függőleges közúti közlekedési jelzések – Állandó jelzőtáblák” szabványban meghatározott általános követelményeknek.

A jelzőtábla sarkait r ≥ 0,025 D értékű sugárral kell lekerekíteni.

Az idegenforgalmi nevezetességre utaló táblák nem készülhetnek fényvisszaverő kivitelben.

Szín

Alapszín: barna

Fényél: barna

Keret: Fehér

Jelkép (ábra): fehér, fehér-barna

Felirat: fehér

A barna szín feleljen meg az MSZ EN 12899-1 szabványban említett barna színnek.

Alak

A jelzőtábla fekvő – vagy az ábra jellegétől függően – álló téglalap alakú legyen.

Méret

A jelzőtábla mérete 3000x2000 mm.

Irányonként három vagy több sávos autópályákon indokolt esetben – a közút kezelőjének külön engedélyével – a 3600x2400 mm-es táblaméret is alkalmazható.

Ábra

Az ábrát minden esetben egyedileg kell megtervezni. A táblával közölt információnak egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie. 3000x2000 mm-es tábla esetén az ábra mérete 2400x1250 mm lehet. A tartalom lehet tónusos vagy vonalas ábrázolású is:

Példa a vonalas ábrázolásra:

Példa a tónusos ábrázolásra:

Felirat

A felirat csak az ábrázolt tárgy neve lehet. A felirat betűtípusa a közúti jelzőtáblákon is alkalmazott betűtípus legyen. A feliratot a 3000x2000 mm-es táblán 210 mm betűnagysággal, a 3600x2400 mm-es táblán 280 mm-es betűnagysággal, végig nagybetűvel kell megjeleníteni.

Keret és fényél

A keret és a fényél alakja legyen azonos az útirányjelző táblákon is alkalmazott kerettel és fényéllel, mérete pedig feleljen meg a táblán alkalmazható betűnagysággal. A 3000x2000 mm-es tábla esetén a fényél 21 mm, a keret 30 mm széles lehet.

Példa a tábla szerkesztésére:

Hol és hogyan helyezhető el idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla?

Az idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla kizárólag önálló táblaként alkalmazható, más jelzőtáblával együtt nem helyezhető ki.

A táblát elsősorban lakott területen kívül, ingerszegény környezetben ajánlott alkalmazni, de – kivételes és indokolt esetben – lakott területi alkalmazása sem tiltott.

A tábla kihelyezhető autópályán, autóúton, főúton, nemzetközi számozású (E-jelzésű) egyéb úton. Egyéb utakon az idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla nem alkalmazható.

A tábla az autópálya (autóút) 30 km-es körzetén belül található nevezetesség jelzésére helyezhető ki.

Két csomópont között a táblákból – a világörökségi helyszíneket jelölő táblák kivételével – irányonként legfeljebb egy tábla helyezhető el. Az egyes táblák között legalább 20 kilométeres távolságot ajánlott tartani.

Nem javasolt a jelzőtáblák alkalmazása olyan útszakaszokon, ahol a csomópontok távolsága kicsi, a csomópontot követő megerősítő tábla és a következő csomópont előtti útirány-jelző tábla között a távolság 1 kilométernél kevesebb.

Nem szabad elhelyezni idegenforgalmi nevezetességre utaló táblát a csomópont kijáratát jelző tábla és a csomópont utáni útvonal-megerősítő tábla közötti útszakaszon.

Mit kell tartalmaznia az MTÜ részére beadott kérelemnek?

A kérelmet a barnatabla@mtu.gov.hu e-mail címre szükséges megküldeni.

A beérkező igénynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia a táblára vonatkozólag, megfelelve az Útügyi Műszaki Előírás ÚT 2-1.133 3. pontjának:

  • pontos hely (GPS vagy km szelvény)
  • darabszám
  • kihelyezendő tábla (látvány)terve, amelynél beazonosítható:
  • a tábla mérete,
  • felirata,
  • az ábrázolni tervezett nevezetesség megnevezése
  • az ábrázolás módja
  • hivatalos, aláírt kérelem, amelyben a fenti adatok szerepelnek

 Hogyan alakul az idegenforgalmi nevezetességre utaló táblák engedélyezési folyamata?

Amennyiben a kérelem nem tartalmazza teljeskörűen a fentieket, vagy valamely szempontból nem felel meg az Útügyi Műszaki Előírás ÚT 2-1.133 dokumentumban foglalt előírásoknak, az MTÜ javítást, hiánypótlást kérhet.

Az MTÜ a jóváhagyás után hivatalos hozzájáruló nyilatkozatot küld a kérelmező részére, amelynek birtokában az engedélyezési folyamat az illetékes közútkezelőnél folytatható.

A folyamat utolsó lépéseként a közútkezelőáltal kiállított hozzájárulás másolatát elektronikus úton az MTÜ részére is szükséges megküldeni.

Van-e díja az eljárásnak, a kérelem benyújtásának és elbírálásának?

Nincs.

n